tre typer lav


Hva kan dette være? Funnet på rogn i kystfuruskog ytre Nordfjord. På skyggesiden av et høyt berg.


-- Posted via biolog --
Replies

I jakta på namn ville eg ha starta på rosettlav. Mogleg det var noko nede på biletet som minna om frynserosettlav.
Hei!
Tusen takk. Det mener artsorakel også, men jeg vet ikke hvor mye jeg kan stole på den.
Artsorakelet kan vere til god hjelp når ein ikkje veit kvar ein skal begynne. Men ein må bestemme laven på vanleg måte, med bruk av bestemmingslitteratur/nøklar for å vere sikker.
Ein flora på nett kan jo vere ein stad å sjekke:
https://nhm2.uio.no/botanisk/lav/LAVFLORA/