Redoksreaksjon


Hei!

Når magnesium reagerer med oksygengassen i lufta og brenner til MgO ved at man tenner på den... Hva er grunnen til at oksygengass, O2, reagerer... er det:

1. at Mg har 2 elektroner i ytterste skall og hvert oksygenatom i oksygenmolekylet vil ha disse, og blir derfor redusert. At oksygenet heller vil ha egne elektroner enn å dele (O2 er jo en dobbel elektronparbinding)

eller

2. energien vi tilfører i form av varme (tenner på) bryter elektronparbindingen og når det først er gjort har vi punkt 1.

Replies

Litt vanskelig å si. Fysikalsk kjemi sitter litt langt inne hos meg. Men alternativ 2 virker mest logisk.
Generelt kan vel si at drivkraften bak kjemiske reaksjoner er at produktene er mer stabile enn reaktantene, at reaksjonen går mot et lavere energinivå. Forbrenning av magnesium er en spontan reaksjon, at du tenner på den er bare det lille puffet som skal til for at reaksjonen skal begynne å gå. Tenk bare på knallgass (blanding av oksygen og hydrogen) som er relativt stabil helt til den tennes på. Tilbake til magnesiumreaksjonen så har jeg faktisk lest at om man putter magnesiumbåndet inn i ren oksygen så vil det begynne å brenne spontant, uten noen påtenning. Så av forklaringen din så kjøper jeg nummer 1 best, hvis vi tenker på hvordan atomene leker seg. MEN den egentlige forklaringen kan knyttes til termodynamikkens 2. lov, nemlig at for alle spontane reaksjoner skal universets entropi (uorden) øke. Drivkraften bak økt uorden i forbrenningsreaksjoner generelt er at de er svært eksoterme (avgir varme).
Lenker: http://adsabs.harvard.edu/abs/1993MTB....24..487O (viser en dG=-657kJ/mol, som er meget negativt. Så lenge dG, dvs endringen i Gibbs frie energi, er negativ har vi en spontan reaksjon) Kanskje noe nyttig her: http://en.wikipedia.org/wiki/Gibbs_free_energy

per ardua ad astra
Tror kanskje jeg er enig med Klaus. Selv om magnesium lett brenner, må du tenne på, dvs tilføre aktiveringsenergi. Mener å huske at fyrstikkflammen førte til at oksygenmolekylet spaltes til frie atomer. Disse er da reaktive, men stjeler helst elektroner fra Mg-atomene. Den frigjorte energien fra denne reaksjonen holder videre reaksjon i gang!

Om Mg antennes spontant i ren oksygengass vet jeg ikke (er vel temperaturavhengig det også!), men om så skjer kan det jo likevel være slik at enkelte oksygenmolekyler spontant spaltes til atomer som så videre reagerer som beskrevet.hotr
Og liker du alkalimetaller (magnesium er et jordalkalimetall), er det verdt å se på denne: http://www.youtube.com/watch?v=m55kgyApYrY Men som amerikanerne sier, Don't do this at home (unless for lithium, perhaps). bigsmile
Heite saker alkalimetallenebigsmile
Mener det var i Uppsala at studentene hadde natriumfestival. En sentral del av festen var å dumpe 1 kg Na-metall i elva...

Jordalkalimetallene er noe mindre reaktive. Så vidt jeg vet reagerer magnesium spontant med oksygen, og halogener som klor, Cl2. Oppvarmingen er bare nødvendig for å starte reaksjonen. Med klor tror jeg det går ved romtemperatur.

Dette er typiske eksempler på "oktettregelen" Mg har for mange elektroner, O2 for få.

Metallet blir dekket av et oksydlag, som stopper videre reaksjon.

Reaksjonen er voldsom fordi magnesiumet er finfordelt. Magnesium er et lettmetall, som brukes i konstruksjoner, for eksempel motorblokker. Kompakt magnesium er lite brannfarlig.

Noen metaller antenner spontant når de blir findelt. Blant annet jern. Derfor blir det brannfarlige gnister om en bruker vinkelsliper.

AA