Okerbekkelav?


Disse okerfargede lavene jeg finner noen av på (våt) stein om dagen - er det okerbekkelav? Ser fram til en bestemmelse.