Guloransje sopp på snaufjellet


Funnet i åpen fjellhei i Saltfjellet nasjonalpark 12. august. Takknemlig for hjelp til avsløring av artstilhørigheten for denne.
Replies

Skulle gjerne sett bilde før den vart plukka, som gav eit inntrykk av habitat og livsmedium (substrat.) Min første tanke går til slekta lavnavlesopper Lichenomphalia. I så tilfelle vil lavnavlesopp (L. hudsoniana ) og kantarellnavlesopp (L.alpina) kunne vere aktuelle kandidatar.
Har dessverre ikke foto av denne før den ble tatt opp. Funnet på åpen rabbe med lav og mose. Lichenomphalia sp. opplever jeg som godt forslag.