Mosdyr dette?


Eg fann dette som gjerne ser ut som eit mosdyr på stortare som låg i stranda på Nautøy på Stord idag,25.januar.Overflatisk kunne den sjå ut som ein lavart..
Nokon som kjenner den og kan gje nokre tips?

Mvh


Bjarte Aadland
Replies

Min første tanke i høve dei forgreina "vekstene" som dominerer i bileta går i retning nesledyr i klassen hydrozoer (Hydrozoa), men eg trur likevel du har fått med noko som eg meiner er mosdyr oppe i høgre hjørnet på første biletet.
Liknar på Membranipora membranacea utan eg veit sikkert om det er forvekslingsartar.
Takk for hjelpa!

Bjarte
Jeg har ikke jobbet mye med mosdyr, men fra hva jeg husker finnes det også mosdyr som lever i slike forgrenede kolonier, og synes det kan ligne Crisia sp. (de ligner hydrozoa). Men det er litt vanskelig å se ut ifra bildene om det er mosdyr eller hydrozoa. Har også minde erfaring med nesledyr. Hvis det er Crisia av noe slag skal åpningene være runde og små.
Jeg ville anbefalt å se på de under vann eller i mikroskop for å være sikker. Det er mange fine bilder på Artsdatabanken av både mosdyr og hydrozoa, så du kan se om det er det ene eller det andre https://artsdatabanken.no/taxon/Bryozoa/126323.
snl har også en del info og bilder, og lenker til andre artikler og nettsider https://snl.no/mosdyr?fraa=allkunne
Takk for tips!

BJarte