sopprot


hei, jeg vet at rødskrubb danner sopprot med bjørk, og forstår det slik at rødskrubb trenger bjørk for å overleve. Men hvordan er det med bjørka - trenger den også rødskrubben for å overleve? det jeg er ute etter, er hvor viktig soppen er for skogen, og om denne symbiosen er et godt eksempel på det. Altså: kan det finnes bjørkeskog uten rødskrubb? Er hvert enkelt individ av bjørk avhengig av denne symbiosen, eller er det mer slik at det er en fordel, men ikke nødvendig for bjørka?
Replies

Så vidt jeg forstår, er symbiosen nyttig, men ikke absolutt nødvendig for treet. Hva gjelder soppen, er jeg mer usikker.
At ulike sopparter er knyttet til forskjellige plantesalg kan vel tyde på avhengighet?
Bjørka på den annen side, er nok en utro partner, som kan danne sopprot med flere arter, blant annet rød fluesopp.
Tusen takk!
Mykorrhiza kan være mer eller mindre artsspesifikk. Noen arter har kun en partner, mens andre er langt mindre spesialiserte og kan ha mange forskjellige partnere. Det gjelder både planter og sopp. Bjørk og andre skogstrær er nok blant de mer allsidige.

Mykorrhiza hjeper plantene med vann-og mineralopptak, særlig fosfor og nitrogen. En bjørk uten sopprot vil nok overleve, men blir pjusk og pistrete, og med mindre motstandskraft mot bakterier og virus.

Soppen får til gjengjeld energirike karbohydrater.