Hvilken lav?


Denne gulgrønne laven funnet på en steingard i beitemark, Karmøy 30.1. Kan den identifiseres?