Identifisering av spor


Noko som kan sjå kva dyr som har lagt att desse spora? Fann dei ved fjøshjørnet. Dei er på størrelse med handflata til ein vaksen mann.

Replies

Framlabb, litt stor hund.