Rustsopp på berberis?


Hvilken av rustsoppene kan dette være? Funnet på berberis på Kalvøya i Bærum 5. august.
Replies

Svartrust Puccinia graminis har berberis som mellomvert:
https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/1233
Men, jeg er ikke sikker på om dette er arten!
Svartrust gjør at berberis ikke er velkommen nær kornåkere.
Det er mulig at dyrkede berberis-arter ikke er bærere av soppen.
Nordens rustsopper av Halvor B. Gjærum (1974) har ei liste for rustsopper der berberis er vert:
Puccina brachypodii
P. graminis - svartrust
P. poae-nemoralis
P. pygmaea

Ein liten gjennomgang av desse kan hende avgrensar dei moglege litt meir.
Takk for informative kommentarer fra dere begge. Jeg opplever disse fire aktuelle rustsoppene som benytter berberis som vertsplante som dels snarlike, og mest sannsynlig fortjener mikroskopi for sikker bestemmelse. Jeg tok dessverre ikke med meg kollekt av dette funnet, og slår meg da til ro med Puccinia sp. for denne.