Tretype Christieparken Bergen


Hei!
I Christieparken i Bergen ble det i dag felt noen store og flotte trær. Jeg spurte hogstmennene om de kunne kappe av noen emner til meg som jeg kan bruke til treskjæring. Men hvilket treslag er dette?


-- Posted via biolog --
Replies

Ikke bare enkelt å bestemme trær ut fra stammen, men jeg mener dette er bøk. Bestemt ut fra bladene på en renning på det første bildet.
I følge historien ble det plantet bøk til minne om Danmark:
https://no.wikipedia.org/wiki/Christieparken
Her er stubbene sett litt nærmere. Skjønner det er vanskelig å si noe på basis av stammen, men bøk rimer bra. Takk for svar.


-- Posted via biolog --
Det absolutt enkleste er om man går til stedet og finner noen kvister med knopper på som stammer fra disse trærne. Det skal godt gjøres at det ikke ligger i hvert fall noen få kvister igjen på bakken. Et godt nærbilde av kvister med knopper vil avgjøre det entydig. Det er en million ganger enklere enn å gjette på grunnlag av disse stammebitene.
Helt enig med Jan at det blir litt håpløst å gjette på dette - men med det sagt, så har vel bøk litt glattere bark enn dette?


Et annet tre som er mye plantet i Bergen, er lind (denne er fra Hardanger):


Hvis det er rester av den opprinnelige vegetasjonen her, så er vel eik eller alm mest sannsynlig.
Hvor mange trær ble hogd? Og hvorfor ble de hogd?
Kvistene på venstre side på det første biletet er nok av bøk. Stammane som ligg nedkappa har sprekkebork, og då er ikkje det bøk. Om vi ikkje kan slå fast så mykje anna, så kan vi nok seie at bøka vi ser ikkje har så mykje md dei kappa trea å gjere.

Kva for tre har vi med sprekkebork som ikkje er veldig grov? Alm, eik, lind, ... Det kan jo sjølvsagt vere noko heilt anna i ein park i Bergen. Kvistar med knoppar vil nok gje eit betre svar.

Elles har vel alm mørkare kjerneved enn geitved. Lind er einsarta lys, meiner eg.