Biokjemi


Hei Dere!
Jeg lurer på en ting i biokjemi. Kunne dere svare meg fort så mulig?Det vil være en stor hjelp til meg. Jeg har svart på det spørsmålet, men er ikke sikkert på svaret. Det kan være feil. Dermed vil jeg at dere kan hjelpe meg.
Spørmålet mitt:
Glykogen fungerer som lager for glukose og finner i lever og muskel.
Ved behov for f.eks justering av blodets glukosenivå mellom måltider brytes glykogen i lever ned. Denne nedbrytning starter med en reaksjon katalysert av enzymet glykogen fosforylase.Den videre nedbrytningen til Co2 og H20 vil gi 31-33 ATP. Dette er 1 ATP mer enn det cellen oppnår ved total nedbrytning av glukose. Forklar kort hvorfor det skjer?
Svar: Cellen kan få dannet ATP ved nedbrytning av glukose til pyruvat via glykolysen. Hvordan pyruvat videre blir omdannet avhenger av om det er aerob eller anaerob forhold. Under anaerobe forhold får man vider dannet laktat eller etanol. Mens under aerob forhold hvor det er mye O2 til stedet blir pyruvat nedbrutt til co2 og H20 via sitronsyre syklusen og cellen får dannet mer ATP.
Replies

Når glykolysen starter med glykogen, dannes glykose-1-fosfat uten bruk av ATP.

Hvis glykolysen starter fra fri glykose, brukes 1 ATP for å danne glykose-1-fosfat.

Altså har en "spart" 1 ATP ved at utgangspunktet er glykogen. Den finner en igjen i sluttregnskapet.

Ellers, er det helt riktig at det meste av ATP produseres ved hjelp av sitronsyresyklus og elektrontransportkjedenwink

AA