Raude gåsungar på Salix.


Nå er gåsungane på veg her, bilete tatt idag av vier? som står langs kanten av Mosvatnet i Stavanger.
Har aldri tenkt spesielt på det før, men kva er det som er årsaken til at desse gåsungane har denne raudfargen?
Meiner å ha lært at planter i Salix i hovudsak er særbu. Etter å ha leita på nettet idag, finn eg at arr og griffel, i alle fall på nokre arter er raudfarga. Er svaret på desse raude gåsungane då at bileta er frå eit ho- tre? Og er det artsskilnader når det gjeld denne karakteren?
Fine er desse gåsungane i all fall😀.

Replies

Det er vel dekkskjell (støtteblad) som er rødfarget her vil jeg tro. Selve blomsten, enten pollenbærere eller fruktemne/griffel, er ikke kommet frem ennå.
Det røde er pollenknappene. De er hos mange Salix-arter kraftig rødfarga før de åpner seg. Dekkskjellenbe er stort sett mørke, brunsvarte.
Og selv om det ikke er mange karakterer en ser her, er jeg ganske sikker på at arten er rustselje Salix atrocinerea, som er en vestlig art som ble oppdaget ny for Norge i forbindelse med Elven og Fremstads Salix-flora. Den er svært lik den østlige arten gråselje Salix cinerea, og tidligere mente en at også disse "plysj-seljebuskene" på Sørvestlandet er gråselje, men det er altså rustselje.

Salix-floraen er et svært verk på 700 sider som ligger komplett gratis på nett og kan lastes ned her, både i lavoppløselig og høyoppløselig utgave:
https://www.ntnu.no/museum/gunneria