Hvilken leddorm er dette?Jeg fant denne leddormen ved Færgestad, Storsand, Asker i dag. Omlag 5 cm lang. Dels frittsvømmende, dels klatrende på tauverk i båthavna. Kan det være Alitta virens?
Replies

Ut over at det er en flerbørstemark, tør jeg ikke si:
https://snl.no/flerb%C3%B8rstemark

Alitta virens kan være riktig, det er i det minste riktig famile, men jeg kjenner ikke mulige forvekslingsarter.
Kanskje @Lophelia vet mer?

Dette spørsmålet skulle helst vært under Spør om dyr...