Vannbille?


Hei!
Møtte på ei bille i carporten i dag (Sunnmøre). Er det nokon som kan hjelpe med å finne ut kva type?
Replies

Det er en vannkalv, usikker på art.
Vannkalver har "autopiloten" innstilt på blanke flater, normalt et vannspeil. Men, speilblanke biler fører til feilnavigering. Det er visst ikke helt uvanlig at slikt skjer.