Nøkkelarter


Hei! Hvilke planter er nøkkelarter i Norge? Tenker spesielt på trær, men nevn gjerne andre også


-- Posted via biolog --
Replies

En kan vel gjerne kalle skogstrærne nøkkelarter? Gran, furu og bjørk preger ofte miljøet der de vokser.
Eik, særlig gamle hule trær, bærer et spesielt økosystem med mange skjeldne arter.
Blåbærlyng er en art, som betyr mye for mange arter, blant annet skogsfugl.
https://snl.no/n%C3%B8kkelart