Pudderplett?


Bøkeskogen Vollom, Alver, et par mil nord for Bergen igår.

Fant disse små soppene på en barkløs rirkule på bøk. Er det mulig å si om dette kan være pudderplett (Propolis farinosa)?

Truls