Fjørliknande vengjer, spesielle antenner


- om det da er antenner? Oslo 27.06.2022