Spor på taket


Hei.

Jeg fant noen spor på takterrassen

Noen ide o
Hvilket dyr?
Replies

Tror det kan være ekorn.
Ja, det er ekorn.
Neppe ekorn, er nok for smått. Det er heller ikke mårdyret snømus, men en av de mindre gnagerne, f eks klatremus.