Hvilken plante er dette




Sett ved Spiralen i Drammen
Replies

Den med de tykke bladene er antakelig hvitbergknapp:
https://snl.no/hvitbergknapp

De lodne bladene har ikke kommet skikkelig i gang ennå, men det kan muligens bli filtkongslys?
https://snl.no/filtkongslys
Her er det nok to ulike artar. Dei lysegrøne blada midt i bildet er eg ikkje sikker på kva er. Stenglane med raudlege pølseforma sukkulente blad meiner eg må vere kvitbergknapp (hvitbergknapp).
takker :)