Amelanchier lamarckii


Hei.

Kan noen hjelpe meg med om Amelanchier Lamarckii er trygg å sette i noens hage? Jeg tenker i forbindelse med hvor invasiv den er. Vil jeg bidra til å bre denne i noe særlig grad til steder der den ikke burde være, eller er ikke dette problemet så stort? Holder til på Sørlandet.
Replies

Amelanchier har litt forskjellig gradering når det gjeld økologisk risiko. Det kan skuldast kor lenge dei ulike artane har vore i bruk, og det kan skuldast at ein del av desse kanskje blir underrapportert fordi dei ikkje er så lette å halde frå kvarandre.

Eg har inntrykk av at fuglane et bæra på alle desse buskane. Så blir dei fulle i magen og flyg bort i skogkanten der alt skal ut igjen. Dermed er frøa spreidd. Om det gjer noko? Det finn vi sikkert ut av når dette har fått eit omfang som gjer det umogleg å stoppe. Då er det for seint.

Eg trur du bør gjere det så enkelt som å seie at Amelanchier har så stor risiko at denne bruker vi ikkje.
Ja, nøkkelordet her er nok "fuglespredd". Da sprer det seg ikke bare en meter om gangen, men mange hundre meter om gangen. Jamfør mispel, som støtt spretter opp i helt naturlig vegetasjon langt fra folk.