Noen spørsmål, vgs eksamen i Naturfag


Hei, jeg skal ha eksamen i Naturfag (vg1) og jeg har studert en god del gamle prøver. Jeg har noen spørsmål fra disse prøvene, et svar + kort forlaring er tilstrekkelig

Det er påvist at fjellrevbestanden på Finse har gener som stammer fra tamrev. Derfor er denne fjellrevbestanden;

A) i fare for å bli tatt ut av naturen av myndighetene
B) farlig for mennesker
C) en bestand tilpasset fjellet
D) en bestand som er avhengig av mennesker
E) en vill bestand

Massen av en sukkerpose på jorda er 6 kilogram (kg). Den samme posen med sukker vil på månen ha en masse tilsvarende?(dette er vel et definisjonsspørsmål. Jeg antar at massen vil være konstant selv om gravitasjonen endrer seg, men ønsker bare et sikkert svar)

A) 1 kg
B) 2 kg
C) 3 kg
D) 6 kg
E) 12 kg

Hvilket av følgende utsagn er riktig om genmodifiserte (GMO) planter?

A) De inneholder farlige kjemikalier.
B) De inneholder fremmede gener.
C) De produserer kolesterol og melkeproteiner.
D) De produserer antibiotika.
E) De har ikke arvestoff.

Hvilken av følgende er riktig om vaksinasjon? (Jeg vet at prinsippet med vaksinasjon går ut på at man injektere en liten mengde av det stoffet/sykdommen man vil vaksineres mot, for å lage antistoffer, men hva har det å gjøre med proteiner?)

A) Antistoffer sprøytes inn i blodet.
B) Det får kroppen til å produsere antistoffer mot fremmede proteiner.
C) Det er det samme som antibiotika.
D) Det er avhengig av pasientenes blodtyper.
E) Nytt arvestoff kobles til genene.

Barn av mor med blodtype O og far med AB kan IKKE få blodtypen;

A) A
B) B
C) AB
D) Rh+
E) Rh-

Hvilken av de følgende er riktig om genmodifiserte planter (GMO)?

A) De har ikke gener.
B) Det er ikke lov å dyrke GMO-planter i Norge i forsknings-sammenheng.
C) De er kreftframkallende.
D) De produserer fremmede proteiner.
E) De inneholder smittsomme bakterier.

På forhånd takk
Replies

Det er påvist at fjellrevbestanden på Finse har gener som stammer fra tamrev. Derfor er denne fjellrevbestanden;

A) i fare for å bli tatt ut av naturen av myndighetene
B) farlig for mennesker
C) en bestand tilpasset fjellet
Samme gener, mange av de samme egenskapene, og er derfor i likhet fjellrevbestanden tilpasset fjellet
D) en bestand som er avhengig av mennesker
E) en vill bestand

Massen av en sukkerpose på jorda er 6 kilogram (kg). Den samme posen med sukker vil på månen ha en masse tilsvarende?(dette er vel et definisjonsspørsmål. Jeg antar at massen vil være konstant selv om gravitasjonen endrer seg, men ønsker bare et sikkert svar)

A) 1 kg
B) 2 kg
C) 3 kg
D) 6 kg
Massen er den samme overalt, det er bare tyngden som varierer fra planet til planet. På månen er tyngden 1/81 av det den er på jorda
E) 12 kg

Hvilket av følgende utsagn er riktig om genmodifiserte (GMO) planter?

A) De inneholder farlige kjemikalier.
B) De inneholder fremmede gener
Man setter inn fremmede gener inn i plantenes DNA, i en såkalt genring med "klippe" og "lime" metoder
C) De produserer kolesterol og melkeproteiner.
D) De produserer antibiotika.
E) De har ikke arvestoff.

Hvilken av følgende er riktig om vaksinasjon? (Jeg vet at prinsippet med vaksinasjon går ut på at man injektere en liten mengde av det stoffet/sykdommen man vil vaksineres mot, for å lage antistoffer, men hva har det å gjøre med proteiner?)

A) Antistoffer sprøytes inn i blodet.
B) Det får kroppen til å produsere antistoffer mot fremmede proteiner.
Fremmede proteiner kan skade kroppen, derfor vaksineres man mot dem.
C) Det er det samme som antibiotika.
D) Det er avhengig av pasientenes blodtyper.
E) Nytt arvestoff kobles til genene.

Barn av mor med blodtype O og far med AB kan IKKE få blodtypen;

A) A Har ingen anelse
B) B
C) AB
D) Rh+
E) Rh-

Hvilken av de følgende er riktig om genmodifiserte planter (GMO)?

A) De har ikke gener.
B) Det er ikke lov å dyrke GMO-planter i Norge i forsknings-sammenheng.
Det stemmer, risikoen er fremdeles stor til å nekte å dyrking og sånt
C) De er kreftframkallende.
D) De produserer fremmede proteiner.
E) De inneholder smittsomme bakterier.


oh yeah
det er et par ting jeg lurer på angående kildene til dine svar, har du noe kilder etc? blir spesielt mistenksom når du skriver at månens gravitasjon er 1/81 av jordas, dette er feil, den er 1/6.

- Hva er ditt grunnlag for å si, på mitt første spørsmål, at; "denne revebestanden er tilpasset fjellet" ? Dette svaret har ingenting med resonomentet i spørsmålet å gjøre

- på spørsmålet om vaksine; hva mener du med at man skal beskytte kroppen mot fremmede proteiner? er virus og bakterier proteiner?

- På spørsmålet om genmodifiserte planter svarte du at genmodifisering av planter er ulovlig i Norge. Jeg trodde genmodifisering av planter og dyr er lovlig i norge, bare ikke å selge genmodifisert mat?
Blodtypesvaret er nok AB. En person med blodtype 0 (eller O, eller hva det heter nå) må nødvendigvis være 00 (siden 0 er recessivt) og AB er jo AB. Da blir avkommet enten 0A (= blodtype A) eller 0B (= blodtype B).

Revespørsmålet kan du legge inn under 'Spør om dyr'. Jeg tror naturforvalterne ønsker å utrydde genetisk forurensete (?) bestander av sjeldne dyr som fx ulv, men er ikke sikker.