hvilken flue?


Er det noen som kan identifisere denne?

Artsorakelet sier
43% på O⁠xyna parietina og
22% på T⁠rypetoptera punctulata
19% på C⁠ampiglossa guttellaRHD
Replies

Det vil vere greit med opplysingar om kvar og når funnet er gjort og gjerne litt om habitatet den er funne i, dette vil kunne innsnevre mogelege kandidatar.
Her vil også vertsplanten kunne innsnevre kandidatane. Eg er ingen botanikar, og er dermed usikker på kva plante flua sit på. Men ingen av forslaga til Artsorakelet er rette, sjølv om det siste forslaget er nærast løysninga. Den høyrer nok til i slekta Campiglossa.

Terje
Hei
Her kommer utfyllende informasjon.

Flua er observert i Trondheimsområdet, sør for byen. Området bildene er tatt er i overgangen mellom hogstfelt og granskog.
Hogstfeltet er noen år gammelt.

Planten den sitter på er en bringebær busk.


Hilsen
RHD