Hevert og hårrørkraft


Jeg forstår hvorfor vannmolekyler tiltrekker seg hverandre pga av deres polaritet i en hevert og i hårrør, men hvordan virker lufttrykket inn på hevertprinsippet?
Replies

Lufttrykket tilsvarer en vannsøyle på ca 10m. I et evakuert rør vil da lufttrykket være stort nok til å presse (det er lufttrykket som presser vann inn når man suger ut lufta over) ca 10m opp. En sugepumpe (som suger ut lufta) kan ikke trekke vannet mer enn 10m, en trykkpumpe som presser på vannet (og som typisk sitter i bunnen av et borrehull) kan løfte vannet mye høyere.

I en hevert vil vannsøylen briste av sin egen tyngde hvis vi prøver å føre vannet over en 10m høy kant.

hotr
Det er viktig å presisere at hevert og hårrør fungerer på helt ulike måter!

En hevert blir drevet av trykk. Vannet som renner ut av heverten skaper et undertrykk, som trekker mer vann etter seg. Den drives av tyngdekraften.

Hårrør virker som nevnt ved kohesjonskrefter, og de er uavhengig av tyngdekraften. Når vannet i et hårrør, som ledningstrengene i et tre, kan stige flere titalls meter, er det fordi vannet henger på veggene. Den lange vannstrengen trenger ikke å bære hele sin tyngde.

AA
Hvor høyt en væske stiger i et hårrør er både avhengig av kohesjonskreftene og av tyngdekraften. Det er kohesjonskraften som bærer tyngden av hele vannsøylen. En væske vil stige i et hårrør inntil det oppstår balanse mellom kohesjonskraften og tyngdekraften.

Høyden en væske i et rør vil stige til, er gitt ved:
(væskens overflatespenning*cos til kontaktvinkelen*2)/(væskens tetthet*tyngdens akselerasjon*rørets radius)

For vann ender vi opp med den meget enkle formelen:

Høyden(mm) = 14mm2 / rørets radius(mm)

Er rørets diameter 1mm, får vi 14/0,5=28mm
Er rørets diameter 0,1mm, får vi 14/0,05=280mm
osv...

Øyvind