Alsikekløver vs fòrkløver i Artsobservasjoner


I Lids floraer benevnes alsikekløver. Det finner jeg ikke lenger hvis jeg vil registrere i Artsobservasjoner. Her kommer fòrkløver opp på latinske Trifolium hybridum. På artskart fins begge, dog med alsikekløver som subsp.

Hvordan bør denne registreres?

Se vedlagte foto.
Replies

I følge snl er alsikekløver en underart:
https://snl.no/alsikekl%C3%B8ver
På den annen side vet jeg ikke om det er flere underarter av forkløver...
Hei, og takk

Så da er det bare å registrere i Artsobs. som forkløver inkludert underliggende taxa? (der alsikekløver da vil være)