Solceller


Skal ha fremføring om solceller, og noen av begrepene som ligger under dette emnet var noe vanskelig å forstå. Går på videregående, så trenger ingen overdreven forklaring.

Fotoelektrisk effekt ; har fått med meg at dette innebærer at metall gir ifra seg elektroner under påvirkning av lys, men hvorfor? og hva?

forskjellige solceller; (har søkt disse opp, men blir ikke noe klokere av forklaringene..)

multikrystllinsk silisium
monokrystallinske celler
CIGS
CdTe
Grützelceller

Hvorfor har vi ikke greid å forbedre virkningsgraden på solceller, når vi vet at den maksimal virkningsgrad er 87%?..


Fint hvis noen kunne hjulpet, takk på forhånd.

Replies

Fotoelektrisk effekt er veldig enkelt forklart at et foton kolliderer med et elektron. Kollisjonen er så kraftig at elektronet rives løs fra atomet og kan strømme fritt.

Multikrystalline solceller består av mange silisiumkrystaller. De er forholdsvis enkle/billige å produsere.

Monokrystalline blir som navnet sier laget av en enklet krystall. Krystallen lages ved at den trekkes langsomt opp av en smelte. Dette gir meget god kontroll over krystallens sammensetning, men metoden er forholdsvis kostbar.

CIGS er en solcelle basert på kopper, indium, gallium og selen se:
http://en.wikipedia.org/wiki/Copper_indium_gallium_selenide
Selen er i slekt med svovel, og selenid "tilsvarer" sulfid.

CdTe
Består av cadmium og tellur. Tellur tilhører også svovelgruppen. Kadmiumsulfid brukes i lysfølsomme motstander. Ved å erstatte svovel med tellur får en tydeligvis et fotoaktivt materiale.

Grützelceller
Er så vidt jeg finner på nettet solceller basert på organiske stoffer. Hovedkomponenten blir naturlig nok omtalt som et farge stoff (dye). Fargestoffer har jo farge fordi de absorberer lys.

Naturen benytter dette prinsippet i elektrontransportkjeden knyttet til klorofyll i fotosyntesen.

Det er mange grunner til tap i en solcelle. For det ene er de basert på halvledere, og som navnet sier er de ikke spesielt gode til å lede elektrisitet. Materialene som brukes oppfører seg aldri slik som teorien forutsier, de er ikke perfekte. Elektrodene som skal fange strømmen skygger for den fotoaktive overflaten, og så videre...

AA