Spørsmål mom aldehyder


Et aldehyd har høyere kokepunkt enn tilsvarande alkan fordi det dannes dipolbindinger mellom aldehydmolekylene. Videre står det at aldehyder kan løses i vann ettersom det dannes hydrogenbindinger mellom vannmolekylene, mellom O i aldehydgruppen (-CHO) og H i H2O. Mitt spørsmål er følgende: hvorfor er det ikke da også hydrogenbindinger mellom aldehydmolekylene, men dipolbindinger som boken oppgir?
Replies

Hydrogenbindinger dannes mellom hydrogen bundet til N, O eller F og et annet elektronegativt atom (som oftest er dette også N, O eller F).
I aldehyd er O bundet til C. Det kan dannes hydrogenbinding til et molekyl med H-O-/H-N-, men ikke til H-C-; så derfor ikke til andre aldehyder.

hotr