kjemiske bindinger


okei, jeg sliter litt med å forstå de forskjellige kjemiske bindingene.
Kovalente bindinger er greit
men hva er ikke-kovalente bindinger?
Hva er dipolar og polar? er det når det ene atomet trekker til seg eletronene mer enn de andre, da er det molekylet dipolar eller polar?
Replies

og forresten: er polar det samme som ikke-dipolar?
Kjemiske bindinger deles i:
i) Sterke
ii) Svake

De sterke er mye sterkere enn de svake. Svake bindinger virker mellom molekyler som for eksempel hydrogenbindinger, van der Waalske bindinger og dipol-dipolbindinger.

De sterke er innenfor stoffer:
1) metallbindinger mellom metallatomer
2) ionebindinger mellom ioner (eks metaller + ikke-metaller)
3) kovalente bindinger (= elektronparbindinger) mellom ikke-metaller. Disse danner molekyler.

Kovalente bindinger kan være enkle (H-H), doble (O=O) eller triple.
De kan også være mer eller mindre polare pga atomenes ulike elektronegativitet. F eks H-O er veldog polar fordi O trekker mer på elektronparet i bindingen enn det H gjør. Mens H-C er omtrent upolar fordi H og C trekker omtrent like sterkt.

Molekyler med polare bindinger (det er bindingen som er polar) kan være (permanente) dipoler. F eks vannmolekylet H-O-H er en dipol med de to H-ene som den positive polen og O-en som negativ pol, husk at vannmolekylet er vinklet. På avstand "smelter" de to positive H-ene sammen. NH3 er også dipol, mens O=C=O ikk er det selv om bindingene er ganske polare. Dette har med symmetrien i molekylet å gjøre CO2 er lineært.

Ikke-permanente dipoler er molekyler som kan være kortvarig dipol fordi bindingselektronene "virrer" litt rundt både her og der. I det siste tilfellet får vi van der Waalske bindinger.hotr