vann og salter,


Hei, jeg prøvde å finne en kjemiker, men kom ikke noe langt.. lurte på om du har en link som hjelper meg med å finne en kjemiker?

Kanskje en her kan hjelpe meg med dette spørsmålet også.

- Hva er protolysen av salter og gasser i vann?
- hva er løslighet og felling av salter i vann på grunnlag av forsøk og beregninger?

Fint å få link eller svar fortest mulig.. Det vil hjelpe meg underveis på eksamen :) Tusen takk :)
Replies

Det er en annen del av forumet der du kan få svar på slikt. Spør om andre naturfag:
http://www.biologforeningen.org/enbiolog/forum.asp?FORUM_ID=25

Det er litt uklart hva du spør om, men jeg skal prøve å svare:
Protolyse betyr at vann avgir et proton (H+). Det skjer ved at stoffet reagerer med vann. Et kjent eksempel er CO2:

CO2 + H2O<> HCO3- + H+

Løselighet er rett og slett hvor mye som løser seg i en gitt mengde vann. For eksempel g/l.

Eksperimentelt kan en måle det rett å slett ved å tilsette så mye stoff at noe av det ikke blir oppløst. Det kalles en mettet oppløsning. Så kan en finne ut hvor mye stoff denne oppløsningen inneholder. For eksempel ved å dampe bort vannet, og veie den tørre resten.

Løseligheten kan beregnes ut fra data om løselighet. En setter opp en formel av typen Ks=[A+][B-]/[AB]
[ ] klammeparentesene betyr konsentrasjonen av. Ks er løselighetsproduktet. Hvis det er fast stoff til stede, er [AB] =1.

Felling av stoff betyr at løseligheten blir redusert. Det skjer ofte ved at en tilsetter ioner som har gir løselighet. For eksempel har sølvklorid AgCl lav løselighet. Det betyr at en kan felle sølv med kloridioner Cl- eller klorid med sølvioner Ag+. Sulfider og hydroksyder har ofte lav løselighet, og gir felling. For eksempel feller jernIII Fe3+ ut som hydroksyd, og danner myrmalm.

Eksperimentelt og teoretisk behandles felling på samme måte som løselighet.

AA