Stoffer


Hei :) Spørsmål som jeg trenger hjelp med til eksamen.

Hva er stoffers sammensetning, bindig og egenskaper ufra periodesystemet?

Fint med svar fortest mulig, Tusen Takk :)
Replies

Hvilke stoffers?
det blir vel vann og salt.. Det sto bare stoffers sammensetninger osv... men tema er da vann og salter..

Hvis det er lettere så skriver jeg heller ned hele målet

Forklare, illustrere og vudere stoffers sammensetning, bindingstyper og egenskaper ved hjelp av periodesystemet.
Vann er en kjemisk forbindelse som består av to hydrogenatomer og ett oksygenatom som holdes sammen av kovalente bindinger (elektronparbindinger). Siden det er stor forskjell på elektronegativiteten til hydrogen og oksygen, er bindingene polare, dvs. elektronene forskjøvet i retning oksygen. Dermed blir vannmolekylet polart, dvs. det har to negative og to positive ender.

Salter er stoffer som består av positive og negative ioner, som holdes sammen av ionebindinger. I fast form danner ionene et regelmessig ionegitter. I nærvær av et polart løsemiddel, som f.eks. vann, går salter i oppløsning i form av frie hydrolyserte ioner. Løseligheten av ulike salter varierer.

Du må nesten spørre mer konkret om ting du ikke forstår eller står fast på. Det er ganske umulig å hjelpe deg noe særlig når du i stedet for å spørre konkret bare nevner et vidt tema eller læringsmål. Det hører faktisk til "ansvar for egen læring" at en selv utifra tilgjengelige kilder, lærebok, oppslagsverker osv. må orientere seg i et tema og skaffe seg oversikt over det. Men så kan selvsagt vi hjelpe folk på de konkrete punktene de ikke klarer å få tak i.

Stikkordet her må være periodesystemet!
Stoffer som står i samme kolonne har lignende egenskaper.
Rekkene er ordnet slik at en får en økning i antall valenselektroner.
Øverst står bare hydrogen og helium. Andre rekke begynner med litium, som har "et elektron for mye" og ender med neon, som har fullt ytre skall.

Det krever litt arbeid å sette seg inn i det periodiske system, men kan du det, får du mye av kjemien gratiswink

AA