Fysikk: Energi kan ikke oppstå..eller?


Jeg har et fysikkspørsmål jeg håper dere kan svare på:

Våre kjente fysikkregler forteller oss at energi ikke kan oppstå eller forsvinne, og at energi er konstant. En bilmotor benytter seg av kjemisk energi i drivstoffet, og omformer denne til nyttiggjort energi som fremdrift, og unyttig energi som varme. Den nyttiggjorte energien vil videre gå over til varme som friksjon mellom bil og luft, og friksjon mellom dekk og asfalt, osv. Energien er altså bevart, men gått over i en annen form.

Hvis vi så ser for oss en elektrisk løftearm, som i den ene situasjonen løfter en 100kg vekt opp og ned, og i den andre situasjonen drar en snor med 100kilos kraft opp og ned. Snoren er koblet til en generator, som gir strøm til en varmeovn. I første situasjon går all tilført strømenergien over til varme i løftearm. I den andre situasjonen vil like mye strømenergi gå over til varme i løftearmen, og i tillegg gi varme fra varmeovnen.
Hvor har denne ekstra energien kommet fra? Eventuelt hvor ble det av denne energien i første situasjone?
Replies

Vet ikke helt hvordan du ser dette koblet sammen, men en løftearm som løfter et lodd på 100kg opp gir gir dette loddet en økning i potensiell energi (og varme til omgivelsene pga friksjon o.l.). Når loddet senkes kan enten den potensielle energien tilbakeføres til systemet eller det må brukes energi for å bremse fallet. Dette siste gir mye varmeenergi, det første vil bevare energi i systemet.

Hvis motoren som driver løftearmen har samme effekt (energibruk/tid) i de to tilfellene og ingen energi brukes til å øke systemets potensielle energi, vil du få like mye varme ut av begge tilfellene.

hotr
Tror du fabler om Perpetum mobile, evighetsmaskinen. Den er fysisk umuligwink

Her kan du lese noe om varmemaskiner:
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_engine

Masse og energi er knyttet sammen i den berømte formelen:

E=mC2

Bortsett fra i kjernefysikk kan en ikke skifte mellom energi og materie.


AA