Kjemi på bioteknologistudie. Kan noen hjelpe meg??


Heisann!

Jeg kom over dette forumet her i min ville søken etter hjelp på nett blush
Jeg går nå andre året på bioteknologi studiet og vi har i år hatt innføring i kjemi - påbygning, hvor vi har tre kjemirapporter som skal leveres inn etter endt lab.
I forbindelse med dette så er det jo en del spørsmål. Dessverre så må jeg si at dette føles som gresk for meg, også fordi jeg blir litt småstresset med tanken på at de MÅ leveres på mandag som kommer (sånn går det når man blir syk så man mister masse tid...uff) og de må være godkjente før mandag 12 desember da eksamen er. Det vil si, jeg har en uke på å få de levert inn, rette på det som sikkert ikke ble riktig første gangen - få det riktig på første retting og godkjent på 5 dager;) Og i mellomtiden lese på tre andre eksamner.. Jepp - stress dead

Så nå håper jeg at det er noen her som er flinke i kjemi som kanskje kan hjelpe meg ? Jeg legger nå ved de spørsmålene jeg hovedsaklig lurer på i første omgang så håper jeg at det er noen smarte sjeler her inne shy

"Gi teoretisk forklaring på virkingen av en katalysator
(stikkord: E0)"

"For enzymkatalyserte reaksjoner finner vi ofte 1.ordens kinetikk for lav [S] og 0.ordens kinetikk for høy [S]. Forklar dette."

"Gi en teoretisk forklaring på at reaksjonshastigheten øker med temperaturen"

"Gi en teoretisk forklaring på at reaksjonshastigheten normalt øker med konsentrasjonen av reaktanter."

"Vi tenker oss at vi kan følge [IO3-] i ett reagensrør ettersom tiden (t) går. Lag enkle grafer / skisser som viser [IO3-] mot t og ln[IO3-] mot t."

Også er det noen skjemaer, men de går vel ikke bra å legge inn her?!
Så hvis noen synes jeg kan få maile dem til så de kan se på dem så blir jeg kjempeglad smile

Håper på hjelp og i forkant tusen takk!!

Replies

Dette er helt på kanten av hav jeg har klart for meg uten å begynne å rote i gamle bøker, derfor bare litt stikkordsmessig:

(1) katalysatorer bidrar til å senke den energien som skal til for å få en reaksjon til å gå, og øker dermed reaksjonshastigheten svært mye. De går enten uforandret gjennom reaksjonen, eller de gjendannes, slik at de til slutt er uendret. NB! dette er svært overfladisk - en "ordentlig" kjemisk forklaring må selvsagt være mye mer presis.
(2) Langt bak i hjernearkivet demrer det noe med at det er én kinetikk som beskriver forløpet så lenge enzymet ikke er mettet med substrat, og en annen kinetikk som gjelder når enzymet er mettet med substrat. Håper det leder deg videre.
(3) Temperatur er et mål for kinetisk energi på molekylnivå. Økt temperatur betyr økte molekylbevegelser, og det vil igjen bety flere kollisjoner mellom molekyler, og flere muligheter for reaksjon. Dermed vil reaksjonshastighetene normalt øke med temperaturen.
(4) På samme måte vil økt konsentrasjon av reaktantene bety økt sannsynlighet for kollisjon mellom dem, og dermed økt reaksjonshastighet.
(5) Dette er knyttet til et konkret forsøk der ett eller annet skjer med iodationer. Vanskelig å skjønne uten å ha vært til stede hvordan disse grafene burde gå. Så her burde en ha notert i timen...