Karbonets kretsløp


Jeg skal forklare karbonets kretsløp skriftlig, og jeg føler ikke jeg får så god hjelp gjennom lærerboka. Jeg har søk litt rundt på nettet men alt er beskrevet så avansert!

Kan noen hjelpe meg med å forklare karbonets kretsløp på en enkel og grei måte??shy
Replies

En gjengangers gjenganger i "Spør en biolog". Søk i "søk"-funksjonen under frosken på "karbonkretsløp" og du får mange treff.
(Jeg sjekket hva man fant ved å søke karbonkretsløp" under frosken og det var ikke så mye, egentlig!

Her har du noen stikkord:

Du må vite hvor vi finner karbon og karbonforbindelser (hva slags stoffer), såkalte resvervoarer. Eks.: Alle levende organismer, alt dødt organisk materiele, fossile brensler, bergarter + kalkskall (karbonater), CO2 oppløst i vann og CO2 (og metan) i atmosfæren.

Du vite hvilke prosesser som gjør at C flytter seg mellom disse reservoarene:
-Fotosyntesen assimilerer (binder) CO2 fra atmosfæren og lager organiske forbindelser i planter.
-Plantene blir spist av dyr.
-Alt råtner.
-Celleånding overfører C i organiske forbindelser til CO2.
-Dødt organisk materiale omdannes til fossile brennstoffer (sedimentasjon ogmyrdannelse).
-Utfelling av karbonholdige bergarter (karbonater) i vann.
-Forbrenning (i motorer, ovnen, fabrikker energiverk osv), skogbranner.
-Vulkanisme resirkulerer C bundet i bergarter og ulike sedimenter.


hotr
Tusen takk bigsmile
- men søker en på "karbonsyklus", så kommer det opp en masse tråder her i forumet. Bl.a. har undertegnede skrevet noen kjempelange utgreiinger gjentatte ganger...
Sorry, Jan! Jeg burde ha nevnt det, ja, men da jeg søkte brukte jeg bare "Karbonkretsløp" for å se hva som kom opp.

hotr