Måleenheten becquerel


Hei, jeg vet hvem måleenheten Becquerel er oppkalt etter, men hvem var det som "fant opp" måleenheten for radioaktiv stråling?
Replies

Uten å vite det sikkert, tror jeg måleenheten er oppfunnet av en komite.

Becquerel inngår i SI-systemet, der måleenhetene er avledet av noen faste størrelser, blant annet sekund. En Becquerel = 1 desintegrasjon/s. Se:
http://en.wikipedia.org/wiki/Becquerel

Den gamle enheten Curie er oppkalt etter Pierre Curie, som var den første til å måle radioaktiv stråling.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Curie


AA