Øyet


Er det riktig at bildet på netthinna vår er oppned?
I så fall:
Et langsynt øye omtales ofte som for kort,
brennpunktet blir da "bak" netthinna.Og bildet ikke snudd.
Men hvorfor ser da ikke langsynte oppned?
Replies

Ja, bildet på netthinna blir opp-ned, men hjernen snur bildet etterpå.

Hos langsynte er brennpuktet riktig bak netthinna, hos nærsynte foran. Men bildet er like fullt opp-ned, det er bare uskarpt, ute av fokus.
Vi har vendt oss til å tenke på øyet som et analogt fotoapparat, der netthinna svarer til filmen.

I virkeligheten fungere det "digitalt". Hjernen plassere pixlene i forhold til sitt "bilde av verden". Det kan av og til være plagsomt når en får nye briller. Det tar litt tid (minutter -timer) før hjernen får plassert det øyet oppfatter riktig. Det er en underlig følelsetongue

AA
bigsmile Husker min første brilleerfaring, da jeg syntes avstanden til bakken var helt feil...
Det var godt beina dine rakk ned, da! Har akkurat kjøpt nye (og dyre) bifokale briller, men bruker dem ikke. Det skarpe synsfeltet blir for lite...

Kan legge til litt om pixlene til Limnoan: Informasjonen i hver pixel blir delt opp i komponenter og sammenliknet med hva det var før og nabopixlene. Videre er det endringene og forskjellene som er interessante og blir registrert. Informasjonsbehandlingen skjer i netthinnen som inneholder mange (8 tror jeg) lag med nevroner. "Bit"behandlingen her er i samme størrelsesorden som en PC før informasjonen sendes til hjernen i flere parallelle nervefiber (12?) med ulik informasjon. I hjernen sammenliknes dette med tidligere erfaringer og du ser et bilde (eller en film rettere sagt) med det hjernen din tillater...

hotr
Hei,takk for kjappe svar.
Kan man si at konvekse briller snur "verden" opp-ned for langsynte,
men at hjernen tolker det slik at det blir riktig?
Nei. Det er øyets hornhinne (ja, den er viktig) og linse som snur bildet. Dette er slik all bildedannelse skjer bak en linse.
Noen har øyne hvor disse linsene ikke bryter lyset nok (langsynt) eller for mye (nærsynt). Vanligvis fører lysbrytningen til at at lys fra ett punkt på en gjenstand samles i ett punkt på netthinna. Når dette punktet ligger foran eller bak netthinna blir resultatet en flekk i steden for et punkt, altså uskarpt bilde. Brilleglassene hjelp til enten ved å bryte lyset litt mer (konvekse glass for langsynthet) eller litt mindre (konkave glass for nærsynthet) slik at lyset samles i ett punkt på rett sted. Brillene snur ikke bildet noe mer.

Dette dreier seg om optikk.

hotr
Det sies at folk som er født blinde, men som får synet i voksen alder ikke har noe glede av dette nettopp fordi man ikke her noen erfaring for hvordan "pikslene" i øytet skal håndteres. Men det er mulig at dette bare er en anekdote.
Har hørt at det ble gjort forsøk med kattunger, som bare fikk se vertikale striper i den kritiske tida da hjerne oppretter kontakt med synet. De var ikke i stand til å se horisontale grenser, og oppfattet for eksempel ikke kanten på bordet, men gikk utfor.

AA
Av samme grunn vil en bymann ha problemer med å orientere seg i en skog og omvendt.

hotr