molekyl er lineært


Hvordan kan vi se om et molekyl er lineært?

Replies

Med fare for å begi meg inn på et område jeg ikke helt behersker:

Generelt er molekyler lineære dersom de er på formen:


X2 og XY

Eksempel:
H2, HCl

eller når de er på formen XY2, XYZ og det ikke er noen frie elektronpar.

Eks CO2, HCN

H2O er derimot ikke lineært, siden oksygen har to frie elektronpar, som frastøter bindingene til hydrogen, og dermed lager en vinkel.

Morten "Buggie" Stærkeby