søterot


I 'Ville planter' av Knut Fægri fra 1958 står det at man ikke vet hvordan søterot bestøves, fordi blomsten er lukket. Dette er 40 år siden, og nå vet man det sikkert. Er det noen som kan fortelle meg om det ?
Replies

Denne var skikkelig vrien. Hvem blir først - Klaus, Jan eller en entomolog? Det må jo være noen insekter med i bildet, i og med at blomstene dufter og har farge?

Erik
Jeg kan ikke huske å ha sett noe skrevet om det. Men jeg vet i alle fall at det ikke er helt sant at blomsten er lukket. Jeg har nemlig sett åpne blomster av søterot (men aldri mer enn én pr. plante!). Antakelig skyldes forestillingen om at søterot ikke åpner seg at "åpningstiden" (anthesis) er svært kort, og det kan godt hende at enkelte blomster ikke åpner seg i det hele tatt hvis denne åpningstiden faller sammen med dårlig vær - for antakelig reagerer søterot med lukking på overskyet vær på samme måte som mange andre søter, f.eks. snøsøte.

Uansett så bør humler klare å presse fra hverandre kronflikene selv om de er lukket. De klarer jo f.eks. å komme seg inn i helt lukkede blomster som lintorskemunn. Jeg tror at det at søterotblomstene er lukket (i hvert fall mye av tida) ikke er "ment" som et hinder mot humler, men som en beskyttelse av nektaren mot regnvann - for kronrøret er jo relativt bredt og vidt, slik at det sikkert lett kan fylles med vann om kronen skulle stå vidåpen i det regnet kom.

Jeg har i alle fall ikke oppfattet søterot som noe mystisk tilfelle...
Logisk forklaring, takk Jan. Som sagt, det var Knut Fægri som fikk meg til å tro at det var et mystisk tilfelle. Han skrev at man ikke visste i detalj hvordan bestøvningen kunne finne sted, at man visste at humler aktivt åpner blomstene til kongsspir, - men at tilsvarende ikke var iakttatt hos søterot.