Hvorfor heter det apekatt ?


Det er jo ingen katt? Vi har dyreaper som likner katter, med lange haler men... I andre land sier de vel bare ape? Uten å legge til "katt"
Replies

Så vidt jeg vet er "apekatt" en senere forvanskning fra "marekatt", som i sin tur er et lånord fra plattysk, og som betyr "havkatt" eller "katt fra den andre siden av havet". Det var et ord som ble brukt om mange slags rare dyr i omtrent kattestørrelse og som folk hadde med seg fra andre verdensdeler. I våre dager er ordet marekatt blitt reservert for en bestemt apeslekt, Cercopithecus. Mens på engelsk brukes det samme ordet, meerkat (også lånt inn fra plattysk), som et synonym for surikat, som slett ikke er noen primat, men hører til mangustene (rovdyrfamilien Herpestidae). Men den er også et eksotisk, snålt pattedyr i omtrent kattestørrelse.

"Apekatt" mener jeg må være en folkeetymologisering: på skandinavisk var ordet "marekatt" uforståelig, men på samme tid var det andre leddet i ordet forståelig. Derfor ble det oppfattet som en "feil" og "rettet på" til noe mer forståelig og "riktig", siden det jo var små aper dette ordet ble brukt om her.
Katt er som Jan sier et navn brukt på "kattestore" dyr. Vi har for eksempel røyskatt også.

Ape tror jeg har en annen rot. I gammelnorsk kunne ape bety narr, en dumming. Å ape etter betyr å etterligne. Aper ser jo ut som rare mennesker. Derfor tror jeg ape spiller på det menneskeaktige utseende. Katt går dels på størrelsen, men også på at ordet katt har en nedsettende betydning. Kattost er ingen ost, men en plante der frøene ser ut som et ostehjul.

Marekatt tror jeg har levd side om side med apekatt.

AA
Takk for svar!
Jeg googlet litt selv og fant ut at vi kanskje legger til katt på grunn av de katteliknende halene.

Ordet ape er mer menneskelig enn katt, så jeg støtter ikke den gammelnorske betydningen der at "ape" betyr dum. På engelsk brukes "ape" om primater, mens dyreaper benevnes med "monkey".

Fordelen med dyreaper er at de kjenner igjen sitt eget speilbilde:) Kjenner vi igjen våre speilbilder, apene? Dummingene som speiler oss/hermer? Skulle ikke tro det, siden vi utrydder dem.

At ape kunne bety narr er greit. De turner jo rundt og lager sirkus. Akkurat som narrer gjorde. Narrer lagde også parodier på de geistelige( Geist=sjel på tysk).
Personlig tror jeg ikke det er halene. Men det at de små kattene er god klatrere og det er de fleste apekattene også. Men en hale hører jo med til slike dyr gir god balanse og styring.