Grønnalger i ferskvann


Jeg lurer på følgene :
1. Størrelsen på svevende grønn alger av denne typen alger og hvilken størrelse som dekker det største antallet av tilstander den kan befinne seg i. Målet er å finne egnet filter størrelse for å skille disse ut av vannmassene.
2.