Produsenter i eksponert maritimt miljø


Hei.
Holder på å skrive en temaoppgave i 3Bi om produsenter i eksponert maritimt miljø. Har samlet inn noen planter som lever på en holme helt ytterst i havgapet ved Tisler, ytterst på Hvaler i Østfold. Trenger litt hjelp til å finne informasjon og svar på noen spørsmål. Hadde vært fint å høre om tanker jeg har gjort meg kan være riktige.

Har funnet arter som bitter bergknapp, krusflik, gjelvtng, grønndusk, tarmgrønske, strand asters, klistersvineblom, strandbalderbrå, slyngsøtvier, burot, kildeurt og to melde-arter.
Har disse artene noen spesielle tilpasninger eller fordeler av livet her ute?

Hva slags tilpasninger må planter på denne holmen ha for å kunne leve i dette ekstremt eksponerte miljølet? Ser ut til at planter som smørbukk, med kjøttfulle kraftige stengler og blad har en fordel med hendhold til det salte miljøet. Kan noen si meg hvorfor? For å holde høy indre fuktighet?
Sollyset og UV-strålingen kan vel også bli veldig høy her ute. Har plantene som lever her ekstsra sterk kutikula eller vokslag som solbeskyttelse? Også uttørring er vel et problem? Fordel å være sukkulent som bitter bergknapp?

Vinden her ute er også kraftig. Planter med kratig stengler som burot har vel kanskje en fordel? Mange av plantene levde også tett sammen i enger. Dette gir kanskje beskyttelse mot vinden? Når det gjelder spredning av pollen bør det vel være gunstig å leve her ute i så mye vind?

Har også funnet planter i saltvannsdammer på land, bla grønndusk, tarmgrønske ogf krusflik. Stiller miljøet i slike dammer spesielle krav? Også funnet en slik dam som var helt dekket med grønne levende dyreplanton, planteplankton og bla tøffeldyr. Næringstilgangen til denne dammen må vel være begrenset. Hva når dammene tørker ut om sommeren? Er disse algene spesielt tilpasset dette livet, eller er de like de som lever i de frie vannmassene?

En annen tanke som har slått meg er at flere av disse plantene ligner planter i et pionersamfunn i begynnelsen av en suksesjon. Er det stadig forandringer i et slikt økosystem pga forstyrrelser fra de tøffe værforholdene? Skifter artene som lever her stadig, eller er jeg helt på jordet med en slik tankegang?

Har tenkt til å studere biologi, så jeg jeg vil sette stor pris på om noen kan hjelpe meg med litt informasjon om dette emnet, eller svar på noen av spørsmålene.

Replies

Dette var langt, Steady. Har ikke tjangs til å svare spesielt grundig på så mange momenter. Og dessuten så driver du jo og resonnerer fornuftig, så min umiddelbare reaksjon blir jo da bare resonner videre... På de fleste spørsmålene dine er det naturlige svaret "ja".
Et par generelle kommentarer:
- husk at de organismene du nevner er ekstremt ulike. Du nevner grønnalger, rødalger og landplanter innimellom hverandre. De er både økologisk og slektskapsmessig langt fra hverandre og bør behandles litt separat.
- selvsagt har de tilpasninger til miljøet de lever i. Så svaret er ja. Samtidig skal en være litt forsiktig med hvordan en forsøker å lese tilpasninger i alt. At en art vokser i et miljø betyr gjerne at den takler miljøet greit i forhold til andre arter som også har mulighet for å klare seg i dette miljøet. Jo mer ekstremt miljøet er, desto mindre betyr konkurranse og desto mer betyr det å takle de abiotiske faktorene.
- suksesjon er retningsbestemt. F.eks. ved akkumulasjon og gjengroing på beskyttete strender, eller på grunn av landhevingen. Men stadige endringer som ikke er retningsbestemt er ikke suksesjon. Det er rett og slett et miljø med stadige forstyrrelser, stress og katastrofer. Det er riktig at en slik vegetasjon preget av mye forstyrrelser kan få et pionerpreg, men det betyr ikke nødvendigvid at det skjer en suksesjon.
- små avgrensete dammer: de er først og fremst ustabile miljøer, sammenliknet med havet. Alle faktorer varierer mye: temperatur, saltholdighet, oksygeninnhold, næringsinnhold. Dette er viktig for å forklare hva slags organismer som kan leve der - og spesielt hvorfor det er en del marine organismer som vi ikke finner der.
Takk for utrolig raskt og bra svar!

Er klar over at innlegget har mange momenter og er omfattende. Synes likvel jeg har stort utbytte av svaret jeg fikk.

Givende å høre fra en ekspert at mine resonnementer er rimelige.

Skulle flere ha noen komentarer til noen spørsmål eller momenter, så er jeg taknemlig for alt!