norsk navn sockeye


Flere stiilehavsarter av laks er jo observert i våre farvann og har fåt norske navn, slik som ketalaks.

Men sockey er så langt jeg vet ikke observert her til lands.

Har den likevel "fått" et norsk navn?

Replies

Indian-laks /indianerlaks?
http://www.lovdata.no/ltavd1/hefter/hele-1-2010-05.pdf

Mvh Irvin
Dersom det er sockeye Oncorhynchus nerka det er snakk om, har i alle fall eg alltid kalt den rødlaks. I følge Fishbase heiter den det på svensk og dansk også, men eg fann ingenting for norsk. Artsnavnebasen manglar også denne, og dersom den ikkje er funne i Noreg burde den nok ikkje vera i navnebasen heller.

Arve
Lurer på om den kalles pukkellaks på norsk.
Husker at noen pukkellaks ble fanget i Oslofjorden for noen-og-tredve år siden, til stor forundring for de som fanget den.
Pukkellaks heter Oncorhynchus gorbuscha.

Mvh Irvin
Yep, fant det ut like etterpå.
takk for svar,

har hørt både rødlaks og indianlaks før, tro jeg setteren knapp på argumentasjonen til Chironomus og går for rødlaks.

Men er det ikke litt underlig at navnsetting er åpen for den som først skriver om noe. Det virker som om det ikke bare er ornitologene som trenger en navnekomite.

Og noen slike nye arter dukker jo også opp her, enten det er i frysedisk eller i levende live...

Navnsettingen er ikke åpen, og det eksisterer en slik komite for fisk også, som Chironomus nevner. Ettersom den ikke er i Artsnavnebasen: http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Sok.aspx bør man ikke bruke navn man har funnet på selv.

Mvh Irvin
Pukkellaks ble nevnt, det er det samme som russelaks og Pink Salmon. Altså den som har kommet i store mengder fra russiske farvann til Norge. Pink er jo lyserødt mens Sockeye blir kraftig rød, så og si hele fisken, rødlaks er derfor et godt navn på den. Så vidt jeg vet var det bare pukkelllaks og keta som bla tatt i norske farvann i årene etter utsettingene i Kolaområdet.