Sopp


Hei! Jeg holder på med 2 og 3 BI og lurer på om du/dere kan forklare noen uttrykk jeg ikke er helt sikker på når det gjelder planter:

Hyfer med tverrvegger
mycel
haploide og diploide
Cellemembran
Cytoplasma

Takk for all hjelp!

Replies

Cellene hos sopp er langstrakte og trådtynne. De kalles hyfer. Hyfer med tverrvegger betyr at hyfene er delt opp i segmenter. Vi skiller prinsipielt mellom sopper som har hyfer som ikke har tverrvegger, altså hvor hyfene danner sammenhengende rør, og sopper med hyfer som er delt opp ved tverrvegger. Hos slike hyfer kan det være porer i tverrveggene som tillater innholdet i hyfene å gå gjennom tverrveggen.

Mycel er et system av hyfer og betegner den delen av en sopp som står for næringsopptaket. Mycelet er gjerne rikt forgreinet og ofte vatt- eller spindelvevsaktig.

Haploide er celler med enkelt kromosomsett. Diploide er celler med dobbelt kromosomsett. Dyr er normalt diploide, bare kjønncellene er haploide. Planter veksler mellom haploide og diploide faser, f.eks. er moseplanta haploid, mens stilken med sporehuset er diploid. Hos plantene er det slik at evolusjonen har ført til at den haploide fasen blir redusert i forhold til den diploide fasen.

Cellemembran er den membranen som omgir alle celler. Dyreceller har bare cellemembran, mens plante-, sopp- og bakterieceller har en fast cellevegg utafor cellemembranen. Dessuten fins det membraner inni cellene også, f.eks. membraner rundt cellekjernen, mitokondriene, kloroplastene, vakuolene og det såkalte endoplasmatiske retikumum (som er et komplisert indre membransystem).

Cytoplasma kalles innholdet innafor den ytre cellembranen hvor cellekjernen, organellene (mitokondrier, kloroplaster, ribosomer, vakuoler osv.) og det endoplasmatiske retikulum "flyter".