Mus


Markmus, unge ?

Øyvind
Replies

Microtus agrestis?


Øyvind
Bump!

Øyvind
Ganske ung markmus er vel det beste forslaget på den. Men du burde jor tatt noen mål når du hadde den i fangenskap.