En skjerm?


Sitter blomsterkurvene til ryllik i en skjerm?
Replies

Nei, egentlig ikke. I en skjerm stråler alle greinene som bærer blomster (eventuelt blomsterstander) fra ett punkt. En halvskjerm er egentlig en klase der alle blomstene (evt. blomsterstandene) sitter i samme høyde. Imidlertid er det feilaktig å si at korgstanden til ryllik er skjerm eller halvskjerm (det siste blir av og til skrevet). Legg merke til at greinene som bærer korgene i seg sjøl er greinet. Det nærmeste vi kommer er en slags skjermliknende kvast. Kvaster brukes om greinete blomsterstander. En kvast er imidlertid organisert etter et stringent mønster, og jeg er ikke sikker på om korgstanden til ryllik er så stringent greinet. For en greinet, men upresis blomsterstand eller korgstand kan vi bruke betegnelsen topp, som egentlig ikke forteller annet enn at blomsterstanden er greinet og vanskelig å analysere. Det riktigste er kanskje å si at korgene til ryllik sitter i en skjermliknende topp.