Klonig


jeg har et projekt om klonig og lover å etikk rundt det skal ha et foredarag om det.. jeg er veldig intre sert i å finne norske forskere med sine utalelser om etikk og muligens om lover hvis det er mulig