Hva betyr sp og spp?


Noen ganger står det sp etter et latinsk slektsnavn og noen ganger spp. Hva er forskjellen og hva er det forkortelser for?
Replies

"sp." betyr "art", "spp." betyr "arter".
Det vil si:

"Betula sp." betyr "en eller annen bjørkeart"
"Trifolium spp." betyr "kløver-arter" (dvs. flere, og enten uvisst hvilke, eller uvesentlig hvilke).

JanW
botaniker
(som en kanskje kan gjette av eksemplene...)