Hva kan man utnytte kloning til?


Ja det er spørsmplet mitt..
Replies

Kloning brukes når en ønsker mange individer med like arveegenskaper ("tvillinger"). I planteforedling har en brukt kloning i tusenvis av år. Stiklinger, avleggere og poding er alt kloning. Det foregår også kloning i naturen, for eksempel planter som sprer seg vegetativt, slik at en stor bestand genetisk sett er ett idivid.

Når det kommer til kloning av dyr, er saken litt mer kompilisert. Noen "laverestående" dyr kloner seg selv ved knoppskyting. (Og eneggede tvillinger er vel også kloner...)

Det en ser for seg ved kloning av pattedyr (og mennesker) er å få mange individer med like egenskaper. For eksempel husdyr med ekstreme ytelser, dyr som produserer kunstprodukter/medisin i melken og mere slikt. For mennesker, er drømmen en avlegger like perfekt som en selv...

Så har vi det som kalles terapeutisk kloning, det vil si å produsere stamceller med samme arvemateriale som pasienten. Stamceller er celler som ikke er spesialisert, og som kan omdannes til hvilken som helst funksjon i kroppen. Tanken er at friske stamceller skal overta funksjonen til de cellene som er syke hos pasienten.

Til slutt, vil jeg bare si at når kjønnet formering har blitt en suksess i hele naturen, skyldes det at en ved utveksling av gener utjevner de svakhetene som videreføres ved kloning.
Så jeg er kort og godt ikke sikker på at kloning er nyttig for stort andre enn dem som tar seg betalt for å forske på det.

AA