Kloning


Hei! Er det virkelig sant at man har klart å klone mennesker? Hvor godt bevist er disse påstandene? Hvis det er noen som vet noe om dette, var det fint om jeg kunne få svar smile
Replies

Renate,

Ja, teoretisk kan man klone mennesker, og det kan godt være at det allerede er blitt gjort. I prinsippet tar man ut ei eggcelle, fjerner den opprinnelige (haploide) kjernen, og setter inn ei (diploid) kjerne fra ei celle til det individet man ønsker å klone. Så putter man denne preparerte eggcella inn i livmora til ei surrugatmor, som i tidas fylde vil føde det klonete barnet.

Bortsett fra det etiske med dette, er det absolutt ting man bør være klar over, og som både politikerne og journalistene fortier. Det klonete barnet er mye mindre likt sitt opphav, enn to eneggete tvillinger. For det første er det bare kjernen som stammer fra det opprinnelige individet, cytoplasma vil stamme fra eggcella. Dette vil si at det klonete individet vil ha sine mitokondrier (med mitokondrielt DNA) og andre organeller i cytoplasma fra eggcellas mor. Husk at eneggete tvillinger har såvel kjerne som cytoplasma felles. Dessuten vil det klonete individet være vesentlig yngre enn det opprinnelige individet. Kulturelt vil det vokse opp i ei anna tid (tenk bare på hvor fort popmusikken, som faktisk nå er en viktig påvirkninngsfaktor, endrer seg), og få helt andre impulser. Det klonete individet behøver med andre ord ikke ikke å være vesentlig forskjellig fra et "normalt" barn annet enn at kjønnet er garantert likt og at kjernens DNA er identisk. Skrekkscenariet at f.eks. Hitler eller Stalin skulle klare å klone seg sjøl, behøver ikke nødvendigvis være så fryktelig. Det klonate avkommet kan like godt få helt motsatte politiske standpunkter, og vende seg mot opphavet. (Noe for neste sci-fi-film?)

Klaus