Sukker suger


Hei, jeg lærte i biologien at sukker suger vann til seg.
Kan noen forklare grunnen til det
Takk for forhånd smile

Linh tran
Replies

Tips: osmose

Christer
Ja, det skjønner jeg at osmose er transport av stoffer fra et sted med høyt kosentrasjon til et sted emd lav konsentrajon. Dette er passivt transport. Men hva har sukker med dette å gjøre?
Hilsen

Linh tran
Sukker kan ikke bevege seg gjennom cellemembranen uten aktiv transport (via transportproteiner i cellemembranen), vann kan bevege seg gjennom cellemembranen via passiv transport.

Tenk deg hva som skjer dersom du har en høy konsentrasjon av sukker på innsiden av en celle, og lav konsentrasjon av sukker på utsiden av en celle.

Det betyr jo at konsentrasjonen av vann er høyere på utsiden enn på innsiden, gjør det ikke? Hvilken vei vil vannet bevege seg over cellemembranen da?

Morten "Buggie" Stærkeby
Hehe, jeg vil tro at vannet går fra innsiden til utsiden. ok, jeg tror jeg skjønner litt poenget. Så det som egentlig skjer når vi tilsetter (eks potet) i en sukkerløsning er at det er lite vann i utsiden av poteten, på grunn av ulik vannkonsentrasjon så vil vannet beveger seg fra et sted med høy konsentrasjon til et sted med lite konsentrasjon. Dette vil si at vannet fra poteten går ut slik at den blir skrumpet. hmn, jeg håper dette er rett. Lært mye, tusen takk for svaret
hilsen

Linh tran