Avanserte plantegrupper


Bare lurer; hvilken plantegruppe er det som gjennom evolusjonen har tilegnet seg flest avledete egenskaper?

Replies

Den mest avanserte plantegruppa er rekka dekkfrøete blomsterplanter (Anthophyta) med mange avledete karakterer:

* Frøemner beskyttet av et fruktemne.
* Utvikling av frukt med mange ulike spredningsmekanismer.
* Blomst med spesialiserte tilpasninger til insektpollinering eller annen type pollinering (vind, vann, fugler osv.)
* "Dobbelt" befruktning som gir triploid frøhvite (endosperm).
* Megagametofytt redusert til en fåcellet embryosekk.
* Vedved med ekte vedrør.

Dette er bare noen av de avanserte egenskapene.

De mest avledete familiene innafor de dekkfrøete blomsterplantene er f.eks. korgplantefamilien (hvor enkeltblomstene inngår i en blomsterliknende blomsterstand), grasfamilien (vindpollinerte og tilpasset de fleste av Jordas miljøer på land og ved hav og ferskvann) og orkidéfamilien (utrolige tilpasninger til insektpollinering).
Takker for fakta.