rødalger


Rødalgene klarer å lever på dypest vann av våre fastsittende alger pga at de inneholder pigment som absorberer det blå lyset. Hva er da forklaringen på at vi også finner rødalger i fjærepytter?
Replies

Vi må skille mellom det å tåle og det å foretrekke. De fleste planter foretrekker de best mulige lysforhold, men rødalgene kan tåle mindre lys enn andre alger og kan derfor greie seg dypest. Dette betyr ikke at rødalgene også kan vokse, og kanskje til og med trives best der lysforholdene er gode. I fjærepytter er det ofte lite konkurranse fra større alger, og mange rødalger - ofte arter som går dypt - greier seg bra fordi konkurransen fra f.eks. de store brunalgene (tang og tare) er borte. Skjønner?